دیدار فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای  با حضور مهندس جواد عبد نصرالهی مدیرعامل محترم شرکت صورت گرفت که در این دیدار مدیرعامل محترم  بعنوان فعال اقتصادی مشکلات شرکت کشت و صنعت خاوردشت را بیان کرد.


دیدار فعالان اقتصادی استان گلستان با رئیس قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای  با حضور مهندس جواد عبد نصرالهی مدیرعامل محترم شرکت