خاوردشت

به گزارش روابط عمومی شرکت آغاز کشت قراردادی محصول کلزا در جهت حمایت از تولید ملی و دادن تسهیلات غیر نقدی بدون بهره در حمایت از تولید داخلی و دانه های روغنی به سرپرستی واحد کشت جناب آقای محسن کلانی و مشاور مدیرعامل محترم شرکت جناب آقای حاجیلری مورخ 04\08\1400 انجام شد.


image