خاوردشت

هیأت مدیره شرکت

image

هر عضو تیم مسئولیت خاص خود را با توجه به تخصص و سطح مورد نظر خود تعیین می کند و در نتیجه خروجی بسیار کارآمدتر و سریعتری خواهیم داشت.

image

جواد عبدنصرالهی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

info@khavardasht.co
image

میثم جوادی

معاونت اداری و مالی و عضو هیأت مدیره

info@khavardasht.co
image

محمدحسن شکی

معاونت بهره برداری و عضو هیئت مدیره

info@khavardasht.co
image

محمد علی اشرفی

رئیس هیأت مدیره

info@khavardasht.co
image

ستار باقری کلایه

عضو هیأت مدیره

info@khavardasht.co

Fatal error: Uncaught yii\web\HeadersAlreadySentException: Headers already sent in /home/asemanig/domains/khavardasht.co/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 428. in /home/asemanig/domains/khavardasht.co/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php:366 Stack trace: #0 /home/asemanig/domains/khavardasht.co/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php(339): yii\web\Response->sendHeaders() #1 /home/asemanig/domains/khavardasht.co/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/ErrorHandler.php(135): yii\web\Response->send() #2 /home/asemanig/domains/khavardasht.co/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/base/ErrorHandler.php(262): yii\web\ErrorHandler->renderException(Object(yii\base\ErrorException)) #3 [internal function]: yii\base\ErrorHandler->handleFatalError() #4 {main} thrown in /home/asemanig/domains/khavardasht.co/public_html/yii2/vendor/yiisoft/yii2/web/Response.php on line 366