خاوردشت

شرکت کشت و صنعت خاوردشت با تکیه بر دانش فنی و نیروی جوان پروژه های خود شامل : ۱_ پروژه تولید انواع روغن های بکر و فرابکر با ظرفیت ۵ تن انواع دانه های روغنی خاص ۲_ پر‌وژه برج خشک کن با ظرفیت خشک کردن روزانه ۱۰۰۰ تن دانه های روغنی ۳_ راه اندازی دستگاه دکانتر با هدف افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت روغن تولیدی و ظرفیت ۱۰ تن در ساعت را با حضور جناب آقای مهندس اسکندری مدیر عامل محترم سازمان اقتصادی کوثر و هیئت همراه افتتاح و بهره برداری رساند.


image