به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت خاوردشت در پی شروع بکار فرماندار جدیدشهرستان علی آباد کتول جناب آقای ابراهیم احمدی ،جواد عبد نصرالهی مدیر عامل ،محمد علی اشرفی رئیس هیئت مدیره و محمد ساوری کتولی مسئول روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت با ایشان دیدار و گفتگو کردند

بنابراین گزارش دراین دیدار جوادعبد نصرالهی مدیر عامل  شرکت کشت وصنعت خاوردشت ضمن آرزوی توفیق در انجام امورومسئولیت خطیرشان و تبریک تصدی مسئولیت، خواستارحمایت وی از مجموعه شرکت کشت و صنعت خاوردشت شدند.

در ادامه فرماندار محترم شهرستان علی آباد کتول ابراهیم احمدی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذار شرکت کشت و صنعت خاوردشت که قلب اقتصادی شهرستان است  در خدمت رسانی به مردم وتعامل، همکاری، توجه به بحث تولید و فنی دراین مجموعه مهمترین عوامل دستیابی به رضایت مردم، خدمت رسانی و رسیدگی به مسایل و مشکلات اقتصادی  و معیشتی است.

احمدی درپایان افزود : مقام معظم رهبری همیشه تاکید می کنند که مسئولان باید در جهت رفع موانع تولید، پیگیری جدی را در دستور کار خود و زیرمجموعه شان قرار دهند.


دیدار و بازدید مدیرعامل شرکت به همراه هیئت همراه با جناب آقای احمدی فرماندار محترم شهرستان علی آباد کتول