به گزارش روابط عمومی شرکت بازدید ونشست صمیمی دکترسیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور،دکتر علی محمد زنگانه استاندار استان گلستان،دکتر رحمت الله نوروزی نماینده مردم  شهرستان علی آباد کتول درمجلس شورای اسلامی،دکتر سید محمد دهنوی معاونت هماهنگی وامور اقتصادی استانداری گلستان،ابراهیم احمدی فرماندار شهرستان علی آبادکتول، مهندس محمد میرعرب رضی معاون برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری شهرستان علی آبادکتول، اسرافیل وزیری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان، عباس مزرعه رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرستان علی آبادکتول، دکتر برات کریمی رئیس بانک دی کشور،مدیرعامل محترم مهندس جواد عبد نصرالهی ،هئیت مدیره ومعاونین شرکت در دفتر مدیرعامل برگزارشد. 


بازدید ونشست صمیمی دکترسیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید وامور ایثارگران کشور،دکتر علی محمد زنگانه استاندار استان گلستانبه همراه هیئت همراه با مدیرعامل شرکت خاوردشت