خاوردشت

به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت با توجه به بازدید دوره ای از شرکت های تابعه مقام عالی سازمان اقتصادی کوثر جناب آقای دکتر ناصر فخاری به همراه مهدی آل ابراهیم معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان، محمد صادق واعظی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر، حامد عین افشار مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا ازمحیط جغرافیای و خط تولید شرکت کشت و صنعت خاوردشت  بازدید میدانی نمودند و با حضور در محل کار و دفاتر کلیه پرسنل زحمتکش شرکت، ضمن گفتگوی صمیمانه و دور از تشریفات با سعه صدر مثال زدنی پای حرف دل آنها نشستند و پرسنل نیز تمام اقدامات صورت گرفته و راهکارها و مشکلات حوزه فعالیت خود را به ایشان انتقال دادند و  طی جلسه مشترکی در دفتر مهندس جواد عبد نصرالهی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت خاوردشت به همراه اعضاء محترم هیئت  مدیره و تعدادی از مدیران شرکت در خصوص خط مشی ، استراتژی و فعالیت های این شرکت در آینده  به گفتگو و تبادل نظر پرداختند که در ابتدا آقای دکتر حامد عین افشار مدیرعامل گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا گزارشی در خصوص فعالیت ها و اقدامات خوب صورت گرفته ارائه دادند و در ادامه مهندس نصرالهی مدیرعامل شرکت کشت و صنعت خاوردشت ضمن خیر مقدم گویی بابت حضور عالیترین مقام سازمان، معاونین محترم وهیئت همراه در این شرکت تقدیر و تشکر نمودند و گزارش کاملی از روند فعالیت های شرکت از گذشته تا به حال ارائه دادند و نیز در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای افزایش سود آوری و اشتغال پایدارطرحهای توسعه ای را ارائه نمودندودر ادامه  دکتر ناصر فخاری مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر از اقدامات صورت گرفته در خصوص افزایش ظرفیت تولید ،کاهش مصرف هگزان و ورود دانه مورد نیاز و روند ارتباط با کشاورزان محترم تقدیر و تشکر نمودند و ضمن تاکید بر افزایش بیشتر ظرفیت تولید و ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی در خصوص افزایش سود آوری و ایجاد فرصت های شغلی جدید ، کاهش بیشتر مصرف هگزان وحل مشکلات پیش آمده از محل ضمانت روغن نباتی جهان راهکارهای را ارائه دادند و در راستای استفاده بیشتر از ظرفیت بانک ها ، شرکت های تابعه سازمان اقتصادی کوثر و گروه سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا تاکید وافر نمودند و در ادامه حمایت همه جانبه خود را از اجرای طرح های توسعه ای شرکت کشت و صنعت خاوردشت اعلام نمودند و در انتها مهندس جواد عبد نصرالهی مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت خاوردشت از حضور پر خیر و برکت مقام عالی سازمان و معاونین محترم شان و هیئت همراه  از طرف کلیه پرسنل زحمتکش شرکت،تقدیر و تشکر نمودند.


image