خاوردشت

شرکت کشت و صنعت خاوردشت توسط کادر مجرب خود اقدام به تعمیر و بازسازی دستگاه های واحد های پنبه پاک کنی ، لینتر و هالر نمود و خط تولید این واحد ها را بعد از ۱۴ سال وقفه مجددا راه اندازی و به بهره برداری رسانید.

طی مذاکرات صورت گرفته با مدیران جهاد کشاورزی، کشاورزان،شرکت های تجاری و … شرکت اقدام به جذب و ورود پنبه دانه از سطح استان گلستان نمود.

در راستای افزایش تولید، مذاکره با تجار جهت عرضه نهاده های دامی و انواع دانه های روغنی از کشورهای قزاقستان،ترکمنستان و ترکیه صورت گرفت.

 


image