به گزارش روابط عمومی شرکت کشت وصنعت خاوردشت ظهرروز یکشنبه مورخ01_03_1401 ابوالفضل بوژمهرانی سرپرست شرکت ،محمد علی اشرفی رئیس هیئت مدیره و محمد بابا مدیر حراست شرکت با فرماندار شهرستان علی آباد کتول جناب آقای ابراهیم احمدی دیدار و گفتگو کردند

بنابراین گزارش دراین دیدار   ابوالفضل بوژمهرانی سرپرست شرکت کشت وصنعت خاوردشت ضمن آرزوی توفیق در انجام امور ومسئولیت خطیر فرمانداری  خواستار حمایت وی و دیگر ارگان های دولتی  ازبخش صنعتی و حمایت از تولید درمجموعه شرکت کشت و صنعت خاوردشت شدند.

در ادامه فرماندار محترم شهرستان علی آباد کتول ابراهیم احمدی نیز در این دیدار ضمن تاکید بر جایگاه بسیار مهم و تاثیرگذار شرکت کشت و صنعت خاوردشت که قلب اقتصادی شهرستان است در خدمت رسانی به مردم تعامل، همکاری، توجه به بحث تولید و فنی دراین مجموعه مهمترین عوامل دستیابی به رضایت مردم، خدمت رسانی و رسیدگی به مسایل و مشکلات اقتصادی  و معیشتی است


دیدار و گفتگو ابوالفضل بوژمهرانی سرپرست شرکت خاوردشت با فرماندار شهرستان علی آباد کتول