به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت  شنبه 20اسفند1401 حیدر آسیابی مدیرکل دادگستری استان گلستان،محمود اسپانلو دادستان مرکزی  استان  با حضور در شرکت کشت و صنعت خاوردشت بازدید بعمل آوردند.

در این بازدید میدانی از واحد های تولیدی ،فنی ، اکستراکشن،خشک کن بود ،در خصوص مسائل و مشکلات شرکت محمد حسن شکی معاون بهره برداری عضو موظف هیئت مدیره شرکت خاوردشت توضیحاتی ارائه نمود


بازدید مدیرکل دادگستری استان گلستان و هئیت همراه  از شرکت کشت و صنعت خاوردشت