به گزارش روابط عمومی شرکت کشت و صنعت خاوردشت; با توجه به نقش مهم و موثری که بنگاه های بزرگ اقتصادی زیر مجموعه سازمان اقتصادی کوثر در دستیابی به اهداف توسعه‌ای و رشد و توسعه صنعتی و اقتصادی کشور که رعایت صرفه و صلاح ذینفعان را بر عهده دارند، براساس استراتژی هلدینگ کوثر صبا در خصوص مدیریت نحوه مجامع و اهمیت تصمیم گیری پیرامون عملکرد بنگاههای اقتصادی، درصورت اتمام سال/دوره مالی شرکتهای تحت کنترل ، برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه آن‌ها در وقت مقرر قانونی مطابق با قانون تجارت و اساسنامه شرکت‌ها، از اهمیت و ضرورت بسیار بالایی برخوردار است.

بر همین اساس مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت خاوردشت در روز دوشنبه 7 فروردین 1402 برگزار شد. در این مجمع ، پس از ارائه گزارش سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1401 توسط هیأت‌مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی، صورتهای مالی سال مورد اشاره بررسی و تصویب گردید

. از نکات برجسته این گزارش ، ارزیابی مطلوب و قابل قبول صورت‌های مالی شرکت کشت و صنعت خاوردشت از شرکت های تابعه هلدینگ کوثر صبا است


مجمع عمومی سالیانه شرکت کشت و صنعت خاوردشت برای سال مالی منتهی به ۳۰ آذر 1401، تحت مدیریت ، کنترل و نظارت هلدینگ توسعه صنعت کوثر صبا برگزار شد