خاوردشت

جلسه هم اندیشی در خصوص نحوه اجرای کشت قراردادی با روسای ادارات جهاد کشاورزی شهرستان های علی آباد کتول و حومه و آق قلا ، رامیان و آزادشهر به اتفاق کارشناسان محترم آنها به میزبانی شرکت کشت و صنعت خاوردشت برگزار گردید.

کشت کلزا (کشت قراردادی) که توسط شرکت خاوردشت اجرا می گردد بحث و تبادل نظر گردید و در پایان کلیه روسای ادارات متبوع تاکید کردند که هرگونه همکاری در راستای خدمات بهتر و بیشتر به کشاورزان محترم را در دستور کار قرار می دهند.


image

مطلب و یا خبر جدید و مهم
ادامه مطلب