خاوردشت

معاون بازرگانی شرکت کشت و صنعت خاوردشت گام بلند «خاوردشت» در کِشت قراردادی محصولات کشاورزی/ آماده خرید پنبه کشاورزان هستیم_

 محمد روزبه در گفت و گو با روابط عمومی شرکت  با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به حمایت از محصولات کشاورزی اساسی همچون دانه های روغنی و خودکفایی در این عرصه‌ با استفاده از شیوه‌های آبیاری مدرن، اظهار کرد: با توجه به تحریم ها، پایداری تولید و خودکفایی محصولات استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار بوده و اجرای کشت قراردادی راه حلی مناسب برای تداوم تولید محصولات کشاورزی محسوب می شود.

وی تشریح کرد: کشاورزی قراردادی، قراردادی است که برای مدتی معین میان یک کشاورز و یک شرکت به صورت شفاهی یا کتبی پیش از آغاز فرآیند تولید منعقد می شود.

در این قرارداد پشتیبان (سرمایه گذار) و کشاورز بر اساس شروطی نسبت به تولید محصولات کشاورزی اقدام می کنند.

روزبه فراهم شدن بازار تضمینی و قیمت مناسب برای محصولات تولیدی، معرفی فناوری های جدید، نظارت بر محصولات و استفاده از مشاوره رایگان فنی در مزرعه، تامین نهاده هایی مانند بذر، کود، سم و خدمات آموزشی رایگان، امکان دسترسی به اعتبارات به اشکال مختلف، استفاده از کشاورزی قراردادی به عنوان وثیقه، تسهیم ریسک و محافظت در مقابل تغییرات قیمت بازار، دسترسی به بازار قابل اتکا، تجاری شدن کشاورزان کوچک مقیاس، کاهش هزینه های مبادله برای کشاورز، ثبات درآمدی کشاورزان  و افزایش مهارت های مدیریتی و فنی کشاورزان را  از مزیت های این طرح برشمرد.

معاون شرکت کشت و صنعت شرکت خاور دشت علی آباد کتول گفت: در کشاورزی قراردادی، ویژگی های قراردادها متفاوت هستند و اغلب نوع، میزان، کیفیت و قیمت محصولات توافقی هستند.

عقد قرارداد، یک راه تسهیم ریسک میان تولیدکننده و پشتیبان است که بر این اساس تولیدکننده، در ریسک تولید و پشتیبان در ریسک بازار سهیم می شود.

روزبه افزود: با وجود نیاز به نقدینگی کشاورزان برای خرید نهاده و ماشین آلات مورد نیاز، اجرای کشت قراردادی، تضمینی برای خرید محصول پس از تولید، محسوب می‌شود.

وی تصریح کرد: با اجرای کشت قراردادی کشاورزان متعهد می‌شوند که محصول تولیدی را خارج از قرارداد در جایی دیگر عرضه نکرده و از طرفی کارخانه‌ها و صنایع تبدیلی بر مبنای قیمت روز یا قیمت مناسب اقدام به خرید از کشاورزان کنند.

معاون بازرگانی شرکت کشت و صنعت خاوردشت گفت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین رونق تولید و حمایت از کشاورزان و تولیدات داخلی، این شرکت در سال گذشته اقدام به کشت قرار دادی دانه کلزا با کشاورزان کرد که منجربه خریداری 2 هزار و 200 تن کلزا از کشاورزان شد و تجربیات خوبی نیز در این زمینه به دست آورد.

روزبه اظهار کرد: با توجه به تجربیات سال گذشته، این شرکت امسال با اورهال دستگاه های این شرکت، آماده خرید محصول پنبه کشاورزان منطقه و کشور شده است.

وی با اشاره به تامین نقدینگی این شرکت برای پرداخت به موقع پول محصولات کشاورزان، گفت: با توجه به خشکسالی امسال و کاهش برداشت محصول از مزارع زیر سطح کشت، پیش بینی می شود، حدود 2 هزار تن پنبه از کشاورزان توسط این شرکت خریداری شود.

معاون بازرگانی شرکت کشت و صنعت خاوردشت علی آباد کتول در پایان این گفت و گو، با اشاره به مزیت های نسبی اقلیمی و پتانسیل بالای کشور در بخش کشاورزی گفت: با توجه به این مزیت ها و حمایت از کشاورزان در زمینه هایی همچون آبیاری های مدرن، می توانیم تولید و صادرات محصولات کشاورزی مزیت دار را افزایش دهیم که این مهم می تواند درآمد ارزی قابل توجهی را نصیب کشور کند و از فشار بر منابع نفتی بکاهد.


image